dimarts, 15 de febrer de 2011

SEGUIM SENSE PENCAR


Un dia mes sense pencar. I ja veurem quin dia podré tornar a pencar. Resulta que han fet la resolució transitòria n6 elaki;


APROVAR la Disposició Transitòria sisena del Reglament Metropolità del Taxi amb el
següent redactat:
1.- El titular d’una llicència d’autotaxi haurà de prestar el servei personalment o, si
no, amb un sol conductor, llevat del cas que el segon conductor sigui familiar
fins a segon grau del titular.
2.- Serà respectat el dret de les llicències que en la data d’aplicació d’aquesta
norma, tinguin més d’un conductor.
3.- La transferència d’una llicència comportarà l’aplicació a la mateixa del règim de
conductor únic. També tindran la consideració de llicències de règim de
conductor únic aquelles que, havent donat de baixa un conductor, no en donin
d’alta un altre en el termini d’un mes.
4.- Aquesta Disposició Transitòria restarà en vigor per un termini de dotze mesos
prorrogables per iguals termins successius de dotze mesos, mentre no hi hagi
acord exprés en sentit contrari.
5.- Durant el període de vigència d’aquesta Disposició, quedarà en suspens
l’apartat primer de l’article 17.2 del Reglament Metropolità del Taxi
ELEVAR al Consell Metropolità de l’Entitat Metropolità del Transport per a la seva
aprovació inicial.

Doncs resulta que estan desbordats ara, no donen a bast. Degut això canvien les normes de la disposició a diari, segons els hi ve la feina...un kaos

La meva sol·licitud compleix tots els requeriments que hi havia pero ara s’ha de demanar mitjançant una instància que ja es veurà quan es resolt, potser en 3 dies potser en 33 ja veurem i de mentres aquí, fent gasto al país i cobrant l’atur

4 carreres:

maria ha dit...

Ànims!No desesperis...

Carquinyol ha dit...

La burrocràcia ja té aquestes coses !!

M'uneixo als ànim de na Maria !!

Sílvia ha dit...

Hola
uf, quins dies...
Molta força

ddriver ha dit...

seguim esperant, i la fira de mobils acaba avui